Mijn favorieten

Beheer

Wij verzorgen voor onze klanten de verhuur van diverse soorten onroerend goed. Het gaat daarbij om woningen, winkel-, kantoor- en bedrijfsruimte. Daarbij verlenen wij onze diensten met betrekking tot het afsluiten van huurcontracten, de aanvraag van de woonvergunning indien van toepassing, het opleveren van de woning d.m.v. diverse inspecties en meer.

Administratief beheer 
Wij zorgen voor de tijdige inning van de huur en VVE bijdragen, ook worden de ontvangen huren ten gunste van onze klant geboekt.

Technisch beheer
Teneinde het onroerend goed in goede staat van onderhoud te brengen en te houden, adviseren wij over de te nemen stappen en de financiële gevolgen hiervan, gebruik makend van een uitgebreid netwerk van aannemers en adviseurs.

VVE beheer
Onze dienstverlening is ook het beheer van Vereniging van Eigenaars (VVE's). Hierbij voeren wij administratief en/of technisch beheer, naar gelang de wens van de vereniging.